Zelfbewustzijn (persoonlijke ontwikkeling)

Persoonlijke groei begint met zelfacceptatie en het verwerven van zelfkennis en zelfinzicht om daar vervolgens actie op te ondernemen. Weten en niets doen, leidt niet tot groei.
Jouw persoonlijke pad wordt medebepaald door de omstandigheden in je leven, in welke mate jij de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, van de besluiten die je neemt maar vooral van hoe jij met de gebeurtenissen en ervaringen in je leven omgaat.
Persoonlijke groei is werken aan je bewustzijn om zo te ontdekken wat je kracht is en wat je belemmert. Verder gaat het over in actie komen en de eerste stap zetten op jouw nieuwe levensweg.
De grote vraag is wat jij anders wil doen dan je tot nu toe gedaan hebt om je nieuwe ideeën en verlangens te verwezenlijken.
Deze interventies geven je meer inzicht in jouw gedachten en patronen. Zodat je met dat inzicht vervolgens zelf kan kiezen welke weg je daarmee inslaat.
Meer bewustwording in deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid. Je leert automatische reacties te doorbreken en te reageren op een behulpzamere manier.

Van mind full naar mindful

Mindfulness wordt vaak gedefinieerd als ‘het bewust aandacht geven aan het moment, zonder hierover te oordelen’. Deze definitie verwijst naar het vermogen om opmerkzaam te zijn van gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de fysieke omgeving op een accepterende manier, zonder te oordelen of iets goed of fout is. Daarmee leer je om (negatieve) gedachten en gevoelens te beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten, zodat je hier gemakkelijker afstand van kunnen nemen. Even alle werkdruk, deadlines en taken vergeten en rustig worden. Het helpt je om daarna weer vol energie het werk aan te gaan. Mindfulness helpt in het herkennen van automatische, soms onbehulpzame, patronen. Meer bewustwording in
deze patronen kan leiden tot meer keuzevrijheid, om automatische reacties te doorbreken en te leren reageren op een behulpzamere manier. Misverstanden over mindfulness komen vaak voor. Zo roept mindfulness bij veel mensen de associatie van ‘zweverigheid’ op, doordat het vaak geassocieerd wordt met spiritualiteit. Mensen hebben de verwachting dat ze met mindfulness hun hoofd leeg kunnen maken of kunnen ontspannen. Mindfulness is een aandacht training, waarmee een houding van alertheid getraind wordt. Je leert om de aandacht te vestigen op het moment, aan alles wat zich aan je voordoet.
Mindfulness helpt ons om te herkennen welke voorwaarden voor geluk al aanwezig zijn in ons leven. Je hoeft niet jaren te wachten om dit geluk te ervaren. Het is aanwezig in elk moment van je dagelijks leven.

De voordelen van mindfulness

  • Mindfulness werkt stress verlagend
  • Mindfulness maakt je productiever
  • Mindfulness werkt tijdbesparend vanwege de grotere focus
  • Je geniet meer van het leven, je voelt je daardoor gelukkiger
  • Door mindfulness leer je in elke situatie iets ‘moois’ te herkennen
  • Mindfulness leert je de kleine dingen te zien en ervan te genieten

Richt je op dat wat werkt!

In deze inspirerende workshop maak je kennis met het gedachtengoed van de Positieve Psychologie. De traditionele psychologie richt de blik met name op het voorkomen van klachten. De veelzijdige benadering van de Positieve Psychologie kijkt vooral naar wat mensen gelukkig maakt en hoe je je welbevinden of ‘floreren’ kunt vergroten. De focus ligt niet op de klacht of op het probleem, maar is gericht op krachten, mogelijkheden en op datgene wat werkt. Na deze introductieworkshop heb je ervaren wat Positieve Psychologie is. Je hebt meer inzicht gekregen in wat de positieve psychologie voor jou kan betekenen in je werk. Je bent in staat om je eigen kracht, maar ook de kracht van anderen te vergroten.

= focus
management

Timemanagement is de verzamelnaam voor alles rondom werkgewoonten, instrumenten en diverse technieken die ervoor zorgen dat je maximaal effectief met je tijd om kan gaan. De belangrijkste vraag van timemanagement is: welk doel streef je na? Wat is je doel en welke activiteiten onderneem je elke dag om daar te komen? Het gaat namelijk niet om meer gedaan krijgen maar om de juiste dingen doen. Sterker nog: de wetenschap heeft aangetoond dat, door meer te doen in minder tijd, de stress uiteindelijk alleen maar toeneemt. Focus op de juiste dingen is daarin veel belangrijker geworden. Effectief werken en timemanagement hebben volledig te maken met het halen van je doelen. Ook beter worden in het behalen van je doelen? Leer hoe je jezelf effectief kunt wapenen tegen tijdgebrek, onrust, interrupties en de dagelijkse stortvloed aan e-mail, andere berichten en informatie. Dankzij deze cursus krijg je meer rust in je hoofd en meer grip op de dag.

& weerbaar

We kennen allemaal de mooie theorieën over assertiviteit en opkomen voor je eigen wensen en behoeften. Ze in de praktijk brengen, dat is een ander ding! Nee zeggen lukt niet. Je laat over je heen lopen, lijdt gezichtsverlies en kropt je ongenoegen op. Je wil de goede relatie met de ander niet verstoren, je vindt dat je perfect moet zijn. En je vreest dat de ander misbruik zal maken van je als je je emoties toont. Tijdens de deze workshop ga je oefenen met praktijkvoorbeelden. Wat is je oprechte gevoel en hoe kun je dit het beste uiten? Je merkt dat je gaandeweg groeit. Wanneer er ruimte is voor transparantie en eerlijkheid groeit jullie teamspirit. Er zijn geen onuitgesproken issues en de samenwerking optimaliseert.