Sociaal welzijn (jij en je werkomgeving)

Niemand kan een ander gelukkig maken. Dit betekent dat alleen jijzelf verantwoordelijk bent voor je eigen vitaliteit & werkgeluk. Je omgeving kan daar echter wel bij helpen. Door de juiste omstandigheden te creëren, zoals betekenis, verbinding, uitdaging en autonomie. Door met elkaar te bouwen aan een gelukkige werkcultuur, een cultuur waarin betekenisgeving, verbinding, voldoening en plezier centraal staan.

Lachen mag

Lachen is gezond! Niet alleen omdat het vaak gebeurt in een sociale omgeving maar het heeft ook een fysiologische reden. Tijdens het lachen zorgt de ademhaling voor meer zuurstof in het brein, dit maakt allerlei hormonen vrij die een positieve weerslag hebben op ons immuunsysteem.
Daarnaast vindt er tijdens het lachen een ontspanning van de spieren plaats.
Deze interventie bestaat uit een aantal leuke en ludieke oefeningen gecombineerd met ontspanningstechnieken

Organisatie opstellingen

Binnen de workshop organisatieopstellingen gaan we aan de slag met het organisatiesysteem. Daarmee bedoelen we jouzelf, je leidinggevende(n), je collega’s, je ondergeschikten. Soms zijn de oorzaken van optredende symptomen niet zo eenvoudig te achterhalen, dan kunnen  organisatieopstellingen een uitkomst bieden. Tijdens een organisatieopstelling plaatst een collega intuïtief representanten (plaatsvervangers) voor zichzelf en andere leden van zijn organisatie in de ruimte. Wat er dan feitelijk opgesteld wordt is het innerlijk beeld van het organisatiesysteem dat de collega onbewust heeft. Het bijzondere is dat de representanten als vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren. De begeleider (de opsteller) bekijkt en voelt met name aan of en waar in de opstelling de balans is verstoord en waar dit op duidt. Hij zal dan kiezen voor een interventie. Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen. Om uiteindelijk te komen tot een opstelling waarin de energie weer kan gaan stromen. Dit brengt een verandering teweeg die zich kan uiten in een nieuw zelfgevoel en een ander gedrag. Met een diepgaand effect op de relaties en interacties binnen de organisatie. Een organisatieopstelling is niet alleen erg interessant voor de werknemers die opgesteld worden, maar ook bijzonder leerzaam voor de collega’s die toekijken.

Energiek samenwerken

Samenwerken is iets waar iedereen dagelijks mee te maken heeft. De omgang met je collega’s, klanten en overige partijen. Hierbij is het belangrijk dat er een goede omgang is, zodat er een band ontstaat. Wordt er niet goed samengewerkt? Dan gaat dit vaak ten koste van de sfeer. Als er een goede band ontstaat, hebben mensen wat meer voor elkaar over. In de workshop samenwerken gaan we in op de vele aspecten van het samenwerken. Om er zo voor te zorgen dat het onderlinge gevoel goed is. Bij BooSSST werken we samen met de beste workshopleiders op het gebied van samenwerken. Variërend van (bekende) sportsprekers tot sprekers die een meer theoretische insteek hebben of met Lego aan de slag gaan. Voor ieder wat wils!

Complimenten
met impact

Complimenten zijn een positieve vorm van feedback. Een compliment kan bijvoorbeeld gaan over bepaalde kwaliteiten, een werkprestatie, gedrag, of de houding. Door je waardering uit te spreken, laat je zien aandacht te hebben voor wat een ander doet en dat je erbij betrokken bent. Daarbij is het goed regelmatig stil te staan bij de positieve dingen, omdat het helaas vaak vooral de negatieve zaken zijn die mensen onthouden. De kracht van waardering blijkt belangrijker dan een beloning in geld en kost je dus helemaal niets! In z’n algemeenheid geldt: wat je aandacht geeft dat groeit en bloeit. Zo is het ook met complimentjes geven. Laat je je waardering blijken voor wat anderen doen? Dan krijg je dat ook terug. In inzet, waardering en respect. Vervolgens maakt het geven van een compliment je ook gelukkiger. Immers, het lachende, blije gezicht van de ander geeft je een goed en positief gevoel. Op de werkvloer complimenten geven, verhoogt het werkplezier en bevordert de collegialiteit. Dat komt de kwaliteit van het werk ten goede. Bovendien dragen complimenten bij aan minder ziekteverzuim. Maar hoe geef je een goed compliment? Waarom is het belangrijk om regelmatig je waardering uit te spreken? En wat maakt het zo moeilijk om een compliment te ontvangen? Op welke manier creëer je verbinding door de inzet van waardering? In deze complimentenworkshop krijg je tips en trucs voor het geven van een IMPACTVOL compliment en gaan we in gesprek over wat een positieve benadering oplevert. Maar vooral gaan de deelnemers elkaar heel veel complimenten geven en ontvangen. Hoe heerlijk is dat!